Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2014

my-dirty-litte-secret
22:28
1602 973e 390
Reposted fromzatora zatora viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
my-dirty-litte-secret
22:28
4966 c16f 390
Reposted fromscorpix scorpix viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
my-dirty-litte-secret
22:26
7127 b1f9 390
Reposted fromfoods foods viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
22:21
1940 d87f 390
Reposted frompkmntower pkmntower viamrrru mrrru
my-dirty-litte-secret
22:20
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— — Michael Thomas Ford – Notatki samobójcy
my-dirty-litte-secret
22:20
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest
— M.Witkiewicz
Reposted fromswojszlak swojszlak viagwiazdeczka gwiazdeczka
my-dirty-litte-secret
22:20
my-dirty-litte-secret
22:19
Kiedy zaczynasz się zastanawiać, czy on też o tobie myśli, to znak, że znów spuściłaś swoje psy z łańcucha. Wataha emocji rusza na łowy.
— Let's fall in love? you kidding me!
Reposted fromagapka agapka viagwiazdeczka gwiazdeczka
my-dirty-litte-secret
22:18
To uczucie, kiedy wiesz,że popełniłaś błąd. Poważny błąd. I świadomość,że bez wahania popełniłabyś go po raz kolejny.
— Nie cierpię swojej duszy.
Reposted fromagapka agapka viagwiazdeczka gwiazdeczka
my-dirty-litte-secret
22:18
tyle pytań chcę Ci zadać które mi w głowie siedzą, ale zbyt boję się że zadasz mi ból odpowiedzią.
— Edzio x Skor x TMK aka Piekielny x Bisz x HuczuHucz - Pozwól Mi (SzUsty Blend)
Reposted fromniewychowana niewychowana viagwiazdeczka gwiazdeczka
my-dirty-litte-secret
22:17
o 2 w nocy powinno się pójść spać decyzje podejmowane o tej porze są błędne
— How I met your mother
my-dirty-litte-secret
22:15
5063 8958 390
Reposted frombeckycue beckycue viamrrru mrrru
my-dirty-litte-secret
22:15
4500 57b5 390
Barcelona, Barcelona
Reposted fromagapka agapka viagwiazdeczka gwiazdeczka
my-dirty-litte-secret
22:15
my-dirty-litte-secret
22:11
my-dirty-litte-secret
22:11
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
22:10
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— Właśnie tego chcę najbardziej,
Reposted frommonsoon monsoon viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
22:09
Reposted fromMoonTide MoonTide viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
22:07
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
22:04
Zostaje Ci wzruszenie ramionami - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromMissTake MissTake viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl