Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2014

my-dirty-litte-secret
22:11
my-dirty-litte-secret
22:11
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
22:10
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— Właśnie tego chcę najbardziej,
Reposted frommonsoon monsoon viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
22:09
Reposted fromMoonTide MoonTide viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
22:07
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
22:04
Zostaje Ci wzruszenie ramionami - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromMissTake MissTake viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
21:59
1423 e02d 390

Owszem

my-dirty-litte-secret
21:59
"I może to chamskie... ale jedno z lepszych uczuć jest wtedy, gdy orientujesz się, że jesteś doskonale szczęśliwy bez ludzi, o których myślałeś, że nie możesz bez nich żyć."
— Perwersje na dobranoc.
Reposted fromduszka666 duszka666 viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
21:59
my-dirty-litte-secret
21:59
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
my-dirty-litte-secret
21:58
Ten jest naszym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami.
— Przysłowie arabskie
Reposted fromtupfen tupfen viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
21:58
3635 38b8 390

October 19 2013

my-dirty-litte-secret
17:53
2527 d7fa 390
Say goodbye... As we dane with the devil tonight.
my-dirty-litte-secret
17:52
2516 a44c 390
Tell me now
Tell me how am I suppose to be without you.
Reposted bySpiritusMovensjarekpolskezbawbng123
my-dirty-litte-secret
17:50
2509 1587 390
"Jestem wodą, do której raz włożywszy dłoń
Nigdy nie zdołasz jej zapomnieć"
Reposted bySenyia Senyia
my-dirty-litte-secret
15:12
Nienawidzę momentu kiedy nagle, całkowicie bez zapowiedzi robi mi się panicznie przykro. Gdy w jednej sekundzie dopada mnie ta chłodna rzeczywistość.
— tak bardzo przykro
Reposted fromzadaleko zadaleko vialexi lexi
my-dirty-litte-secret
15:12

Po prostu czuję się czasem pominięta.

Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexi lexi
my-dirty-litte-secret
15:10
6277 bd05 390
Reposted fromkonwalia konwalia viabehindmyeyelids behindmyeyelids
my-dirty-litte-secret
15:09
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasoadysta soadysta
my-dirty-litte-secret
15:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl